Αγοραστές

logo Στεγαστικά δάνεια

Υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες δανείων:

1. Στεγαστικά (Αγορά κατοικίας, αγορά πρώτης κατοικίας, Επιδοτούμενα, Παρακαταθηκών & Δανείων, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου)
2. Επισκευαστικά
3. Κατασκευαστικά – ανέγερσης
4. Επαγγελματικής πίστης
5. Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση για την απόκτηση επαγγελματικής στέγης).

Προϋποθέσεις για να λάβουμε δάνειο:

Νομικά Ακινήτου:

Για να δοθεί ένα στεγαστικό δάνειο θα πρέπει το πωλούμενο ακίνητο να είναι νόμιμα οικοδομημένο και οι τίτλοι του να βρίσκονται σε νομική τάξη.

Οικόπεδα:

Στην περίπτωση αγοράς οικοπέδου αυτό θα πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Αν είναι αγροτεμάχιο αυτό θα πρέπει να είναι άνω των τεσσάρων στρεμμάτων για να μπορεί να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο για κατοικίες.

Ποσό δανείου:

1. Καταρχήν ο δανειοδοτούμενος θα πρέπει να είναι ενήλικας και να μην βαρύνεται από δυσμενή στοιχεία (ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρόμενα γραμμάτια, κατασχέσεις κ.τ.λ.).
2. Οι περισσότερες τράπεζες δανειοδοτούν το 70% περίπου της εμπορικής αξίας του ακινήτου (το ακίνητο εκτιμάται από μηχανικό της τράπεζας) αν ο δανειοδοτούμενος έχει την δανειοληπτική ικανότητα του ποσού αυτού.
3. Συνήθως οι τράπεζες δανείζουν 3 – 3.5 φορές επί του ποσού του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος των δανειοληπτών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν έχουν άλλα δάνεια παντός είδους στο όνομα τους

Σας ενδιαφέρει να δανειστείτε ως και 100% του ποσού αγοράς του ακινήτου; Υπάρχουν οι τρόποι τους οποίους οι τράπεζες δεν θα σας αποκαλύψουν. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας Ταμπάκη Properties για να σας καθοδηγήσουμε με ασφάλεια και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στην έκδοση του δανείου σας.
Στεγαστικά δάνεια

Υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες δανείων:

1. Στεγαστικά (Αγορά κατοικίας, αγορά πρώτης κατοικίας, Επιδοτούμενα, Παρακαταθηκών & Δανείων, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου)
2. Επισκευαστικά
3. Κατασκευαστικά – ανέγερσης
4. Επαγγελματικής πίστης
5. Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση για την απόκτηση επαγγελματικής στέγης).

Προϋποθέσεις για να λάβουμε δάνειο:

Νομικά Ακινήτου:

Για να δοθεί ένα στεγαστικό δάνειο θα πρέπει το πωλούμενο ακίνητο να είναι νόμιμα οικοδομημένο και οι τίτλοι του να βρίσκονται σε νομική τάξη.

Οικόπεδα:

Στην περίπτωση αγοράς οικοπέδου αυτό θα πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Αν είναι αγροτεμάχιο αυτό θα πρέπει να είναι άνω των τεσσάρων στρεμμάτων για να μπορεί να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο για κατοικίες.

Ποσό δανείου:

1. Καταρχήν ο δανειοδοτούμενος θα πρέπει να είναι ενήλικας και να μην βαρύνεται από δυσμενή στοιχεία (ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρόμενα γραμμάτια, κατασχέσεις κ.τ.λ.).
2. Οι περισσότερες τράπεζες δανειοδοτούν το 70% περίπου της εμπορικής αξίας του ακινήτου (το ακίνητο εκτιμάται από μηχανικό της τράπεζας) αν ο δανειοδοτούμενος έχει την δανειοληπτική ικανότητα του ποσού αυτού.
3. Συνήθως οι τράπεζες δανείζουν 3 – 3.5 φορές επί του ποσού του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος των δανειοληπτών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν έχουν άλλα δάνεια παντός είδους στο όνομα τους

Σας ενδιαφέρει να δανειστείτε ως και 100% του ποσού αγοράς του ακινήτου; Υπάρχουν οι τρόποι τους οποίους οι τράπεζες δεν θα σας αποκαλύψουν. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας Ταμπάκη Properties για να σας καθοδηγήσουμε με ασφάλεια και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στην έκδοση του δανείου σας.
Οι Σύμβουλοί μας
Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης Ακινήτου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Loading...