Υπηρεσίες

logo Στάδια ελέγχου ακινήτου
Η αγορά ακινήτου είναι μία από ακριβότερες οικονομικές συναλλαγές που θα συνάψουμε στην ζωή μας καθώς επίσης και μία από τις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και μπορεί να κρύβει πλήθος παγίδων και κρυφών σημείων. Υπάρχουν ωστόσο πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να μην οδηγηθούμε σε μία λανθασμένη επιλογή.

Α. Επενδυτικός έλεγχος.
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:
• Τη λήψη της απόφασης για τη μορφή της επένδυσης (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, εξοχικό, στην αλλοδαπή κ.λπ.)
• Τον εντοπισμό της περιοχής που ταιριάζει στις επενδυτικές μας ανάγκες και επιθυμίες (δηλαδή στο κέντρο ή τα προάστια ή κοντά σε σταθμό μετρό κτλ)
• Τον τρόπο για την χρηματοδότηση της αγοράς (ίδια κεφάλαια ή δάνειο)
• Την επιλογή της καλύτερης μεθόδου εξεύρεσης όσο το δυνατόν περισσοτέρων ακινήτων προς επιλογή.
• Η τελική εκτίμηση των όποιων επιλογών.

Β. Οικονομικός έλεγχος.
Πρέπει να ελεγχθούν :
• Οι δόσεις του τμήματος της αγοραπωλησίας ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υπό ανοικοδόμηση.
• Πιθανά χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή εργολάβου και υπεργολάβους, επειδή τα χρέη αυτά βαρύνουν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Γ. Έλεγχος νομιμότητας των τίτλων (νομικός έλεγχος).
• Πρέπει να ανατεθεί σε ένα δικηγόρο η διενέργεια του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και της σύνταξης και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.
• Ελέγχεται αν το ακίνητο έχει βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις) ή διεκδικήσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου και αν στρέφονται (τωρινού κυρίου ή προηγουμένων)

Δ. Τεχνικός έλεγχος
Για να γίνει τεχνικός έλεγχος πρέπει να επιλεγεί διπλωματούχος μηχανικός ικανός και φερέγγυος να διενεργήσει τον έλεγχο στην τοπική Πολεοδομία, ο οποίος συνίσταται:
• Στον έλεγχο της τεχνικής νομιμότητας του ακινήτου.
• Στην εξέταση της ποιότητας του ακινήτου, της μελέτης και της κατασκευής, της ποιότητας εργασίας και υλικών, καθώς επίσης και της λειτουργικότητας του χώρου.
• Στον έλεγχο του κατά πόσο το ακίνητο εντάσσεται στο εμβαδόν του συντελεστή δόμησης της περιοχής ή τυχόν έχει μεταφορά συντελεστή δόμησης από άλλη περιοχή.
• Στον έλεγχο της νομιμότητας των παρακολουθημάτων του ακινήτου.
• Στον έλεγχο, στην περίπτωση οικοπέδου, τυχόν οφειλής του σε εισφορά σε γη και χρήμα, λόγω ένταξης του οικοπέδου στο σχέδιο πόλεως, καθώς και τυχόν χαρακτηρισμού του ως δασικής έκτασης. Επίσης ελέγχεται η αρτιότητα και το αν είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο.

Υπάρχουν πολλά ακόμη τα οποία θα πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά ενός ακινήτου. Για όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να σας ενημερώσει κάποιος συνεργάτης του γραφείου μας. Πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.
Στάδια ελέγχου ακινήτου
Η αγορά ακινήτου είναι μία από ακριβότερες οικονομικές συναλλαγές που θα συνάψουμε στην ζωή μας καθώς επίσης και μία από τις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και μπορεί να κρύβει πλήθος παγίδων και κρυφών σημείων. Υπάρχουν ωστόσο πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να μην οδηγηθούμε σε μία λανθασμένη επιλογή.

Α. Επενδυτικός έλεγχος.
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:
• Τη λήψη της απόφασης για τη μορφή της επένδυσης (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, εξοχικό, στην αλλοδαπή κ.λπ.)
• Τον εντοπισμό της περιοχής που ταιριάζει στις επενδυτικές μας ανάγκες και επιθυμίες (δηλαδή στο κέντρο ή τα προάστια ή κοντά σε σταθμό μετρό κτλ)
• Τον τρόπο για την χρηματοδότηση της αγοράς (ίδια κεφάλαια ή δάνειο)
• Την επιλογή της καλύτερης μεθόδου εξεύρεσης όσο το δυνατόν περισσοτέρων ακινήτων προς επιλογή.
• Η τελική εκτίμηση των όποιων επιλογών.

Β. Οικονομικός έλεγχος.
Πρέπει να ελεγχθούν :
• Οι δόσεις του τμήματος της αγοραπωλησίας ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υπό ανοικοδόμηση.
• Πιθανά χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή εργολάβου και υπεργολάβους, επειδή τα χρέη αυτά βαρύνουν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Γ. Έλεγχος νομιμότητας των τίτλων (νομικός έλεγχος).
• Πρέπει να ανατεθεί σε ένα δικηγόρο η διενέργεια του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και της σύνταξης και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.
• Ελέγχεται αν το ακίνητο έχει βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις) ή διεκδικήσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου και αν στρέφονται (τωρινού κυρίου ή προηγουμένων)

Δ. Τεχνικός έλεγχος
Για να γίνει τεχνικός έλεγχος πρέπει να επιλεγεί διπλωματούχος μηχανικός ικανός και φερέγγυος να διενεργήσει τον έλεγχο στην τοπική Πολεοδομία, ο οποίος συνίσταται:
• Στον έλεγχο της τεχνικής νομιμότητας του ακινήτου.
• Στην εξέταση της ποιότητας του ακινήτου, της μελέτης και της κατασκευής, της ποιότητας εργασίας και υλικών, καθώς επίσης και της λειτουργικότητας του χώρου.
• Στον έλεγχο του κατά πόσο το ακίνητο εντάσσεται στο εμβαδόν του συντελεστή δόμησης της περιοχής ή τυχόν έχει μεταφορά συντελεστή δόμησης από άλλη περιοχή.
• Στον έλεγχο της νομιμότητας των παρακολουθημάτων του ακινήτου.
• Στον έλεγχο, στην περίπτωση οικοπέδου, τυχόν οφειλής του σε εισφορά σε γη και χρήμα, λόγω ένταξης του οικοπέδου στο σχέδιο πόλεως, καθώς και τυχόν χαρακτηρισμού του ως δασικής έκτασης. Επίσης ελέγχεται η αρτιότητα και το αν είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο.

Υπάρχουν πολλά ακόμη τα οποία θα πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά ενός ακινήτου. Για όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να σας ενημερώσει κάποιος συνεργάτης του γραφείου μας. Πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.
Οι Σύμβουλοί μας
Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης Ακινήτου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Loading...